Denizcilik Sektöründe Boya Kalitesi

Dünyada taşınan yüklerin hacim olarak yarıdan fazlası denizyolu ile taşınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde denizyolu ile yapılan ithalat-ihracat taşıma oranları çok daha yüksektir. Lojistik zincirinde de deniz taşımacılığı önemli bir halkadır. Denizcilik küresel ticarette stratejik sektör konumuna gelmektedir. Sadece bir taşımacılık türü olmaktan çıkan sektör dünya ticaret hacmindeki artışı, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı…

ISO 12944-6 Neden Önemlidir?

Açılımı “Uluslararası Standartlar Örgütü” olan ISO, dünya çapında ulusal standart organlarının federasyonudur. Uluslararası standartların oluşturulması ISO teknik komiteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. ISO 12944 standardı ise çelik malzemesinin korozyona karşı boya ile korunmasında temel alınan uluslararası standartlardan biridir. Bu standart çelik yapıların korunmasında yaygın olarak kullanılan boya ve boya sistem türleri ile ilgilidir ve 9 bölüm içerir.…