Denizcilik Sektöründe Boya Kalitesi

Dünyada taşınan yüklerin hacim olarak yarıdan fazlası denizyolu ile taşınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde denizyolu ile yapılan ithalat-ihracat taşıma oranları çok daha yüksektir. Lojistik zincirinde de deniz taşımacılığı önemli bir halkadır. Denizcilik küresel ticarette stratejik sektör konumuna gelmektedir. Sadece bir taşımacılık türü olmaktan çıkan sektör dünya ticaret hacmindeki artışı, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı…